مادران زمین

حجم

جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

بیانیه

جهانی که دیوانه شده، جنگ، تنازع، سرگشتگی انسان ها، فرار و مهاجرت و خشونتی که ما را احاطه کرده و به نوعی جهان را نازا و سترون کرده  دغدغهٔ من بوده، تمامی اینها و چرایی آن مرا آزار میدهد:
در جریان تحقیقات خودم در مورد اسطوره ها به مجسمه های باروری برخوردم، الهه های کوچکی که نماد زایش و زندگی بودند و توانستم با الهام و تاثیر از آنها به دغدغه خودم پاسخ بدهم حجم کوزه مانند  مجسمه ها نمادی است از زمین بارور و در برگیرنده رنگ و بافت آنها برگرفته از خاک و سنگ و زمین زاینده ست سعی کردم که پیکر ها ساده و بی تکلف  باشند ،‌چرا که حس میکنم از سادگی زندگی دور شده ایم و در محاصره تکنولوژی روح و روانمان فرسوده شده به این شکل از دیدگاه خودم به عنوان انسان امروزی به اسطورهٔ زن و زمین نگاه کردم.

فرزانه فزرانه  بهمن 1397

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد