دیروز و امروز

نقاشی

جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

بیانیه

گالری فرمانفرما، از ۱۰ تا ۲۴ اسفند ماه، آخرین رویداد سال ۱۳۹۷ خود را در قالب نمایشگاهِ انفردی نقاشی های مسعود نهاوندی برگزار می کند. این هنرمند که دانش آموختۀ رشته ی نقاشی از پاریس و بوردو است، اکنون حاصل تجربیات ۴۰ ساله ی خود را پس از سال ها زندگی در غربت، در گالری فرمانفرما به نمایش می گذارد. لازم به ذکر است که تمامی این آثار در مکتب سوررئالیسم خلق شده اند. 
«دیروز و امروز» عنوانِ این نمایشگاهِ نهاوندی ست و مروری دارد بر تجربه ی سالیان متوالی حرکت در جریان  سیالِ جهانِ پیرامونِ این هنرمند. گاهی اوقات انسان از دیدن کارهایش به این احساس می رسد که گویی هنرمند خارج از این جهان فیزیکی و پر ازدحام در جهانی خارج از الگوهای زمینی به سر می برد و همچنین سادگی در حباب های شفاف وی بگونه ای اثرگذار در درون انسان رخنه می کند چنان که انسان ناخود آگاه همه چیز را به حباب ها می سپارد و به سبک بالی آن به پرواز در می آید. 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد