منحنی فراموشی

نقاشی

جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بیانیه

منحنی فراموشی با بخش فعال و کنترل نشده احساس ارتباط مستقیم دارد، بخشی که به جهان اطراف وصل و قسمتی ست که بی کنترل باقی می ماند، برعکس حافظه که منحنی فراموشی را برای تقویت آن تدبیر کرده اند.امّا بخشی از احساس که محرک حافظه است، خود به خود دارای منحنی فراموشی ست و چیزهایی را یادآور می شود که نمی توان فراموش کرد.از چیزهایی که این منحنی را فعال می کند، اشیایی ست که به آن اشیاء بی جان گفته می شود، اما در حقیقت اشیاء به ظاهر بی جانی هستند که با هر بار دیدنشان یک سیر دَوَرانی به گذشته داریم .یک شیء به ظاهر بی جان،  عروسک، دیگری انسان است که هم مونولوگی عمیق با پیرامون خود دارد و هم طنز درون آن استعاره ای از جهان اطراف است.او سر خم می کند،نگاهش را به بالا می چرخاند، ناگهان ساختمانی فرو می ریزد، آن ها از بین می روند و رکوئیم عروسک ها شکل می گیرد.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد