خراب خوره

گردآوری: علی اشکان‌نژاد امیرحسین پورابراهیم نسیم تیمورپور

جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ تا جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

بیانیه

عروسک ها،خود،جان دارنند.
هرکس بخواهد میان آن ها و جنبندگان،از حیث زنده بودن،تمایزی ببیند،هم او به سرعت دچار تردید و حیرت می‌شود.
آن هنرمند ناشناس نخستین که از نبات خشت یا استخوان،پیکره ای ساخت به عروسک جان داده است تا هنوز...
نمایشگاه خراب خوره
مهمان عروسک های اسرارآمیزی است که جان و کارکرد دارند.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد