ای بسا آرزو که خاک شده

عکس ، چیدمان

جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

بیانیه

تنها تفاوت این مجموعه با گذشته، سوگواری درونی تری است بدون فریاد. هویتی است پیش از رها کردن و رها شدن. شاید که باز روایت قصه گذشته ای آلوده به تکرار باشد. اما با توجه به تمام پیشرفت های روز در زمینه دانش و فرهنگ و تجربه تجدد برای زنان امروز باز هم هستند زنان، مادران و دخترانی که نمی توانند عمل کنند و به رویاهای خود دست یابند، پس نگاه می کنند. نگاه اگر نتوانند، حس و ضبط می کنند. هر رنگ و هر لبخند در آنها اثری جاودانه می یابد. زیرا که از کودکی ارتباطی درونی و فراتر از دیگران با طبیعت برقرار کرده اند. گویی سرنوشت آنان جایی خارج از وجود خودشان گسترده شده است. مانند کودکان قادرند به تماشای آنچه پیدا و پنهان است. جای آنکه به نصیب خود بسنده کنند، دلبسته معنای آن می شوند. دلبسته ضبط اشیا و هر آنچه رویای آنان را می سازد. انتظار رسیدن را با آن سر می¬کنند و تصویر سازان ماهری برای به سر رسیدن هستند. به قول سیمون دوبووار، رویای موفقیت انتقالی در زن پابرجاست و کمال پذیری خاص او را مهار خواهد کرد.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد