رستگاری

نقاشی

جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ تا سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸

بیانیه

رستگاری

جهان آکنده از توده ذرات بی نهایت خرد است که کمابیش از همان قواعد هستی بخش اجرام ستارگان و کهکشان ها پیروی می کنند؛ حرکت جوهری و بی پایان که همیشه
چرخشی و مرکزگرا یا مرکز گریز است. عالم حیات نیز بر همین روال پدیدار می شود؛ حرکت دورانی سلولهای بنیادی که میلیونها اسپرماتوزوئید را به نخستین و مرگبارترین چالش زندگی روانه می سازد. صدها میلیون ذره بسیار خرد در جستجوی حیات بر مدار سرنوشت به پیش می روند، در حالیکه همگان به فنا خواهند رفت، الا یکی که به رستگاری خواهد رسید؛ آن که سریع ترین، تواناترین و البته خوش شانس ترین است. این بزرگترین قربانگاه زندگی و نخستین مسلخ عشق است.
درون مایه این مجموعه نقاشی ها، ارائه تصویری انتزاعی از این نبرد باشکوه برای ورود به جهان زیستن است؛ داستان کوچک بودن هستی فرد در برابر عالم بی نهایت، حماسه عشق و بقاء و تراژدی سرنوشت. منبع الهام این تصاویر دریافت های علم زیست شناسی از جهان سلولی و رازهای تولد و مرگ است. از منظر شکلی این تصاویر بنیادی ترین نقش پویای هستی هستند با فرم های اسپیرال، حرکت های طوفانی، هندسه فراکتالی و کشش های سیال بسوی مرکز که الگوی چرخش های ذرات بسیار ریز سلولی و نیز اجرام عظیم سماوی است. اما این آثار از بازنمایی شکلی این حرکت ها فراتر رفته و سعی در مفهومی کردن دریافت های علمی دارند تا به تشابه آنها با عرصه های زندگی انسانی اشاره نمایند.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد