طیف‌های پیوسته

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ تا دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

بیانیه

جهان پیرامون ما از برهم کنش طیف های متنوعی بوجود آمده است که هریک جدای از معنای منحصر به فرد خود در کنار دیگری چهره ای متفاوت می‌گیرند و تاثیراتی از معنا و هویت یکدیگر را در وجود خود نشان می دهند. ما نیز به عنوان نقطه ای بر این طیف کلی هم زمان از چند سو با کل جهان، کیهان و پدیده حیات در ارتباط هستیم و از سوی دیگر می توانیم به طور مستقیم نظاره گر ارتباط میان این اجزا با یکدیگر و با خود باشیم. پیوند همگی این مشاهدات و ارتباط متقابل آنها در بستری که زمان خوانده میشود اتفاق می افتد.

زمان در هر لحظه و هر جای جهان تصویری متفاوت میسازد و به عنوان مفهومی انتزاعی طیف های مختلف را چون لایه هایی بر یکدیگر به حرکت وا میدارد، به آن ها فرم میدهد و در خود حل میکند. مناظری که مشاهده میکنیم بر روی خلاصه ای از لایه های متعدد زمان شکل گرفته اند که هر کدام در بازه هایی وسیع از گذشته تا آینده اطلاعات و داده های مختص به خود را حمل میکنند و تاثیر آنها بر یکدیگر تصویری کلی از آنچه پیش رویمان است در ذهن ما میسازد.

کیهان نیز در این مجموعه به عنوان بخشی از طیف کلی، معنایی انتزاعی در خود دارد. ما تا کنون ابعاد وسیع آن را از نزدیک لمس نکرده ایم. فرم های در هم تنیده، سکوت و خلا همگی تصاویری انتزاعی از آن تداعی میکنند که از الگوهای رایج خطی با توجه به تجربه دیداری که از طبیعت و جهان پیرامون داشته ایم در ذهن تصویر میشوند. ما حسی از ارتباط و رابطه ای به ظاهر احساسی با کیهان داریم اما این حس اتصال عمیق از کجا می آید؟
 لاورنس کراوس در کتاب "جهانی از عدم " می نویسد: “هر کدام از اتم های موجود در بدن ما روزی درون ستاره ای بوده اند که منفجر شده است. علاوه بر این اتم های موجود در دست چپ و راست ما هر کدام از ستاره متفاوتی آمده اند. همگی ما از انفجار ستارگان شکل گرفته ایم و شاعرانه میتوان گفت که ما غباری از ستارگان هستیم.” 

جستجوی این مفاهیم و تجسم آنها به همراه دریافت ها و داده های دیداری و تجربه های شخصی ام از حیات جهان ذهنی مرا میسازد. جهانی سیال و در حرکت که به سوی نوعی از انتزاع به همراه انبوهی از اطلاعات بر روی یکدیگر پیش میرود. برهم کنش  این اطلاعات شبکه وسیعی از ارتباطات را می سازد. به شکلی که تمامی اجزا در ساختار پازلی جهانی در جای خود کار میکنند و همزمان به یکدیگر مرتبط میشوند. در این مجموعه من قطعاتی از این پازل را برداشته ام، بررسی کرده ام و در کنار دیگری قرار داده ام و در نهایت خلاصه ای از مشاهدات خود و رابطه با جهان پیرامونم را در قالب جهانی کوچک به نمایش گذاشته ام. «طیف های پیوسته» این تجربه شخصی را روایت میکند که در رویارویی با طبیعت و ارتباط با آن شکل گرفته است.

مریم فرشاد
 

هنرمندان نمایشگاه

آثار طیف‌های پیوسته

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد