گاه پنهان گاه آشکار

نمایشگاه ، نقاشی

جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

بیانیه

برهان شکل گیری این مجموعه، پرداختن به حس ترس و تسلط موجود در ضمیر انسان هاست. انسانی که پیوسته کوشیده است تا خود را از شکاف ترس بیرون کشیده و بر آن چیره شود. غلبه بر تضادها، همزیستی با آن ها و سازگاری با ناسازگاری ها.
پس به ناگزیر برای مبارزه با آن ها، می بایست خود را در معرض ازدحام، همهمه، ترس، تضاد و تسلط قرار داد تا شاید با تابش خورشید ناب درونی، راه تسلط بر تیرگی شب های طوفانی نمایان شود.
اینک با همه شلوغی، ازدحام و همهمه های پیرامون، حس بی کسی، تنهایی و نیز ترس از تنهایی در قالبی گاه پنهان و گاه آشکار، زندگی انسان امروزی را در بر گرفته است، شاید گاه گاه، خالی از لطف نباشد که برای محک زدن خویشتن خویش، آن را در معرض تضاد، وهم و گرفتگی ها قرار دهیم تا بدینسان درخشش الماس نهان وجود آدمی، در پس تیرگی رنگ های غبارآلود زندگی دو چندان گردد.

هنرمندان نمایشگاه

آثار گاه پنهان گاه آشکار

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد