;
; ; ; ;

Survivors

Curated by: Amir Rajaie

solo exhibition

22 Sep 2023 - 28 Sep 2023

Statement

بیانیه مجسمه‌های برنزی:

 

مجموعه مجسمه‌های برنزی سمیرا دانش، بر اساس نظریات ژاک لاکان، روانکاو شهیر فرانسوی شکل گرفته است. این مجموعه در امتداد مجموعه مجسمه‌های چدنی او با عنوان برزیستگان شکل گرفته است و انسان‌های سمبلیکی را نشان می‌دهد که به دنبال شناخت جهان پیرامون خود در دنیای خیال و واقعیت در تلاش‌اند. در این باره، او در رابطه با کارهایش می‌گوید: «لاکان تمایل دارد که امر خیالی را به هوشیاری و خودآگاه مرتبط کند، این بیشترین تجربه‌ای است که در ارتباط با زندگی روزمرۀ انسان‌ها به دست می‌آید: خیالی که به واقعیت تبدیل می‌شود و در این بدن‌های برنزی خلاصه می‌شوند.» حلقه‌هایی که در ترکیب با مجسمه‌ها استفاده شده است می‌تواند به‌مثابۀ زندگی تعریف شود که فرد با رفتارهای متفاوتی در حال بررسی آن است.

 

بیانیه مجسمه‌های چدنی با عنوان برزیستگان:

مجموعه‌هایی که در این بخش دیده می‌شود ازجنس فلز چدن ساخته شده است. داستان این مجموعه بر اساس تمدنی از میان‌رودان است که از آن جغرافیای راهی فلات جنوبی ایران می‌شوند. هرچند این فلات خوش آب‌وهوا بود ولی در لایه‌های زیرین خود گسل‌هایی ناآرام، آن‌را زلزله‌خیر می‌کرد. اقوام مهاجر، خانه‌های خود را در این سرمین بنا نهادند اما چند سال بعد با زلزله به زیر آوار فرو می‌روند. بازماندگان اندک، پس از زلزله، دوباره تمدن خود را بنا می‌نهند ولی پس از چندصد ‌سال، آنچه ساخته بودند، با زلزله دیگری نابود می‌شود. سرزمین توسط بازماندگان دوباره ساخته می‌شود اما دوباره زلزله... و این روند هفت مرتبه تکرار می‌شود. مجسمه‌ها راویان برزیستگان و برجاماندگان این افسانه یا حقیقت تاریخی هستند. گویی با هر بار زلزله نشان‌های اجدادی‌شان مانند سنگواره‌هایی روی بدن آن‌ها شکل گرفته است. دروازه‌ها، گذر از تمدنی به تمدن بعدی را تا به امروز روایت می‌کنند.

 

بیانیه ویدیوآرت :

 

[... زمین، اسطوره]

قدیمی‌ترین حماسۀ مکتوب بشر، متشکل از دوازده لوح گلی در میان‌رودان است که داستان گیل‌گمش را بیان می‌کند. در روایت حاضر، الگوی حرکتی پیکرۀ "ما" آنچنان تصویر می‌گردد که به تدریج و با گذار از توالی اندام‌وار مراحل مختلف، به پیچیدگی بصری می‌رسد. تشکیل این تصویر همواره به قوه سامان‌بخش آموخته‌های چشم اتکا می‌کند. آنچنان که رودلف آرنهایم(نظریهپردازهنر) می‌گوید: «هرچه نیروی تجسم یافته در الگوهای رفتار حرکتی بدن، پیچیده‌تر باشد فعالیت بدن، کیفیت انسانی‌تری می‌گیرد.» در اینجا با کم شدن سطح خاصی از پیچیدگی حرکت بدن، پیکره‌ها بالاتر از سطح زمین، "معلق" نشان داده شده‌اند. اثر، خط سیر نگاره‌های معلقی را بیان می‌کند که حاصل تلاقی کنش متقابل هنرمندان از داستان در ترکیب با تجربۀ زیستۀ خویش از جهان معاصر به روایتی بصری است. این تأثیر و رفتارهای رازآلود که در قالب فرم چه در میزانسن‌ها، چه در طراحی لباس القاء می‌شود از سرزمین اوروک در بالابلندی برجی که نزدیکترین پله به آسمان است شروع می‌شود:

نخستینِ ما، هم‌تای او را آفرید

دومین ما، بر او مهر ورزید و حمایت کرد

سومین ما، به او حیات ‌بخشید

چهارمین ما، عشق ‌ورزید و طلب ‌کرد

پنجمین ما، خوشبختی را بر او معنی می‌کند: زندگی کن، لذت ببر و بمیر.

پدیدآوردگان: سمیرا دانش‌زاده و المیرا محب‌علی

همکاران: راحله اکبری، سرور دانش‌زاده، کارینا شهریاری، مهشاد صلواتی، سمیه لچینانی، مهتاب جمالی، فاطمه خسروانی، نرگس محمودی و شینا عسگری

Artworks

loading images loading
Samira Daneshzadeh
Samira Daneshzadeh
Samira Daneshzadeh
Samira Daneshzadeh
Samira Daneshzadeh
loading

Layout

loading images loading
no related Artwork found.
loading

Magazine

loading images loading
no related topic found.
loading

Media

loading images loading
no related topic found.
loading

Close Exhibitions

loading images loading
no close exhibition found.
;
please login first.
already a member login Galleryinfo
not a member? register in Galleryinfo
something wrong!
Artwork removed from your archive Artwork added to your archive Artist removed from your archive Artist added to your archive Gallery removed from your archive Gallery added to your archive Exhibition removed from your archive Exhibition added to your archive