;

طبیعت امروز، سبز یا خاکستری

گردآوری: میترا خضرلو شیدا عزیزی علی مزارعی

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم،

جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

بیانیه

شیدا عزیزی درباره این نمایشگاه با سخنی از آلبرشت دورر آغاز می کند:
«هنر در طبیعت نهفته است و متعلق به کسی است که آن را از طبیعت استخراج کند.»
و در ادامه داستان تعاملی نابرابر را می نویسد:
«سوی سبز                                                             و اما ... سوی خاکستری
هموارگی                                                               همواره فراموش کردن
همراهی کردن                                                         ناسپاس بودن
دم دادن                                                                 ناآرام کردن
بازدم گرفتن                                                           خراب کردن
غریدن                                                                 خشکاندن
آرامش و لبخند                                                        ندیدن
بارها و بارها پژمردن و بارهای دگر از نو روییدن              نشنیدن
وزیدن, باریدن و نوازش کردن                                     نفهمیدن
چشم نوازی، سبز شدن و سبز ماندن                               بیرنگ کردن ... خاکستری کردن»

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

نمایشگاه‌های نزدیک

در حال بارگذاری تصاویر loading
نمایشگاه جاری نزدیک یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد