انسان سال باد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ تا جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸

بیانیه

باد جریان سیال هواست. مفهوم گسترده ای از نسیم تا طوفان. موجودیت نامرئی که در جا نمایی پنجره ها از گذشته تا کنون موثر بوده است. باد در مسیر هر دیوار پنجره ای به وجود آورده است. و هر پنجره نا گزیر قابی است بر تصویری!
اگر در ذهن هر انسان دیواری وجود داشته باشد. هنر می تواند به مثابه بادی باشد که به دنبال پنجره ای در این دیوار می گردد. بادی که با خود داستان های پیش بنی نشده ای در قاب هر پنجره می نشاند.
در گذار سهمگین طوفانِ  عقیده و تصویر، انسان بر سر چهارراه هر بر باد قرار گرفته است و انسان امروز " انسان سال باد" است.
نمایشگاه پیش رو محصول تلاش چهار هنرمند با دیدهای مختلف نسبت به انسان است که در یک مکان جمع شده اند. هر هنرمند از دریچه نگاه خود مخاطب را به تفکر پیرامون جنبه ای از "انسان سال باد" فرا می خواند و بر آن است تا با کمک هنر هر انسان را در برابر خودش قرار دهد، چرا که هنر گریزگاهی است به حقیقت پشت زندگی روزمره هر یک از ما.

آثار انسان سال باد

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد