رگداس

نمایشگاه انفرادی طراحی

جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ تا جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

بیانیه

براستی تنها این افکار بنیادی انسان است که در خود ,حقیقت و زندگی دارد. زیرا یگانـــه چیزی ست که انسان واقعا و کاملا درکــــــــش میکنــد .خواندن ذهن دیگـری ,تنـاول مانده ی غذا یا پوشیـدن لباس منــدرس غریبه ای را می ماند.
شوپنهاور

این امر بر عهــده ی ماست که معنــا را از اینجا، اکنون بیرون بکشیم.هیـچ مفهومـی از پیش حاضر و آماده نیست . در این مجموعه با زندگی عریـانی از جنوبی ترین نقطه ی کشور روبرو می شوید که مجموعــــــــه ای  از شعف ها اشتیاقات و رموز زندگی شخصــــی من است. اوهـــــــام ,کابـوس ها و حتی رویـــاهای سیـال کودکی ... .
رگــــداس در جایگاه نام مجموعه, زنی مرموز در سواحل دور افتاده است که دور از پـــری دریایــی نیست و در اساطیر یونان بسیار به سریـن شبیه است. اشتیــــاق ناخدایـان از کار افتــاده که در نـــگاه زل زده شان به ساحــل طــی سالیان طولانی کهنســــالی هیچگاه رنگ نباختـــه  و غنچـــه های چرب جنگــل حرا و سپس تر، صـداها و قصـه های شبانه مرموز پیرامـــون اجنـه و پریـــان خاطرات بصـــری کودکی است  که فرامــــوش نشده و اشتیــاقات موهومـــی که پیرامون اساطیـــــــر و مضامیـــــنی اینچنین شکل گرفته پیش روست تا روایتـــــی باشد از آنچه لذت زیستن برای هنرمند نام میگیــرد.

هنرمندان نمایشگاه

آثار رگداس

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد