مرده بودگی

نمایشگاه انفرادی طراحی

جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ تا جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

بیانیه

در اندیشه ''هایدگر'' هنر به تماشا گذاردن جهان برای کسانی است که بیرون از آن هستند و در عین حال مخاطب آن اند.
فارغ از تمرین طراحی،مسأله طراحی برایم به مثابه نظاره گری فعال ِ دغدغه های اصلی انسان است.
حیات،مرگ و برخی ادراکات حسی که کیفیتی جسمانی دارند. مدیوم طراحی مسیر کوتاه‌تری را می‌پیماید تا به مقصد برسد و سلسله مراتب طی شده،دست یافتنی تر برای مخاطب و هنرمند است هرچند نتیجه بغرنج ، پیچیده یا پیش پا افتاده باشد. 
نوشتار فارسی و مناسباتش (که از خوشنویسی سنتی و حروف ماشینی می آید) همیشه برای من خود طراحی و چیزی بیرون از آن نبوده است. در مجموعه‌ی طراحی ها سعی کرده ام از ''خط ثلث''آشنایی زدایی کنم و آن را در بستر دیگری،فارغ از جایگاه مقدسش بیازمایم. مفهوم گرایی،بینامَتنیت و دلالت های متعدد زبانی را می ستایم هرچند که بعضی آثارم سویه اجتماعی صریحی داشته باشند.

هنرمندان نمایشگاه

آثار مرده بودگی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد