نقاشی‌های مهدی احمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ تا سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

من دلتنگ از روزهای غمناک و چشم انداز فردای اندوه بار، هر زمان قلمویم را به دست گرفتم، یکباره کشمکش های زندگی و فاجعه هایش برایم بی زیان و بی اهمیت شدند.
شاید برای همین است که عمیقاً باور دارم که چیز مهم تری هست به جز همین زندگی ای که می‌شناسیم. و من به دنبال بازیافتن و شناساندن واقعیتی که نزدیکمان هست نیستم، من به دنبال نقش آن حسیام که به دور از آن زندگی می کنیم؛ چیزی که می توانیم نشناخته بمیریم اما من این آخری را نمی خواهم.
 مهدی احمدی - دی ماه ٩٨

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد