;

مستور و پدیدار

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ تا دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

وناگونی لایه ها و پدیداری و شفافیتشان، در آثار المیرا میرمیران مشهود هستند. تمامی این لایه ها در هم تنیده و متصل به هم هستند. هر اتفاقی که در یک لایه پدیدار میشود بر لایه دیگر تاثیر میگذارد و در تامل با یکدیگر نشانه هایی از دید و فراست هنرمند را آشکار میکنند. اشکال ارگانیک به نظر می آیند که بریده هایی نامنظم و غیرعمدی از کاغذ و پارچه باشند، ولی این تصویرهای متوازن نهایی اصلا" تصادفی نیستند. تمامی این لایه ها باز شده و در کنار هم چیده میشوند تا به ثبات و تعادل برسند،تا جوابی باشند به آشوب و هرج و مرج روزمره زندگی ما ایرانیان.

مسیرهای ادواری و خطوط متناوب و با عمل محصور کردن در جعبه های شیشه های، سیاله ای از افکار و احساسات هنرمند که نتیجه عکس العمل و پردازش ذهنی او هستند، ظاهر میشود. هنرمند دریافت و جذب میکند و در روندی که در التقاط عناصر فیزیکی با عکس العمل ها و تمایلات  شخصی هنرمند شکل میگیرد، آنچه گردآوری شده مشهود میشود. واکنش ها و عکس العمل ها در هم تنیده میشوند تا خرد و فراست و آنچه که در عمق زندگی اصیل و ارزشمند است به نمایش گذاشته شود.

در این لایه نگاری زندگی روزمره در ابر شهری مثل تهران، تزلزل و ناپایداری به مسیرهای دلخواه هنرمند سوق داده میشوند که نهایتا پیشنهادی برای توازن و خردورزی باشند. شهود و تاثیر ضمیر باطنی جنبه های نمایان دیگری از ادراک هنرمند هستند.

تجمع ظاهرا" بی زحمت و بی دغدغه تمامی این عناصر فیزیکی و ذهنی، تاکیدی است بر اتصال همه چیز. در کنه این آثار جستجو برای بهترین های زندگی، تلاش بدون وقفه برای یافتن آنچه که مهم است و نهایتا" برای زیستن به گونه ای که بهتر  از آنچه که هستیم باشیم، است.

هنرمند می نویسد:

لایهای می سازم...وجودی برای خودش...لایهای بیرون میآورم...وجود دیگریمیسازم

لایهای دیگر در کنار آنها...برای آشکارکردن...برای پنهان کردن....

میسازم تا حرکت کنم...

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد