فرشتگان بر فراز تهران

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ تا چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه


فرشتگان بر فراز تهران | تصاویر چاپ سنگی عجایب المخلوقات ، پاسخی به تمام ابهامات ذهنی من راجع به خلقت نادیدنی بودند | هنگام نگاه کردن به این تصاویر، درخت ها را واژگون می دیدم. گیاهانی می دیدم که ســـــــر از ابرها بیرون آورده بودند. فرشتــــــگانی نگران معصومیت از دست رفتـه زمین ،میان آسمان ایستاده بودند،گاهی خورشید به بغل و گاهی در هیبت فرشته ای متاثر با داس مرگ | دراین کتــــــاب فرشته ها نماد خیرو دیو ها و اجنه و شیاطین نمــــــاد شرند و این نبردی ست نابرابر که در طول قرن ها در ادبیات کهن ایران و جهان ادامه داشته و هر چقدر به فرهنــــــگ عامیانه نزدیـــــــک تر میشود، ملموس تر می گــــــردد | و حال اینجا تهران است | شهری که این نبرد ابدی، پشت دیوارها و بر فــــــراز ساختمان هــــــایش که برانگیزانندهی حس نوستالژیک در من اند ادامه داشته و دارد | درمـــــجموعه ی حــــــاضر کوشیده ام به دنبال معنایی فراتر از معنای تصاویر مرئی هـــــر روزه این شهــــــر، تصویری تازه از کشمکش دائــــــمی انسانی بااستفاده از تصــــاویر خیالی دیو و پری و فرشته و چـــــاپ های سنگی عجایب المخلوقات خلق کنم | از زاویه غیر جسمانی تر که به تهران نگاه کنیم ، فرشتگان و دیو ها در نبردی ابدی برای تصـــــرف انسانیت پشت دیوارها و بالای ساختمان های این شهــــــر هستند | شاید..ســـــرمان را که بالا بگیریم و چشمانمان را که تنگ کنیم، فرشتـــــگانی را ببینیم با بــــال هایی به بلندای ســــاختمان های تهران که بالای ســــرما ن پرواز می کنند | نرگس موسوی

 

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد