;

جان

نمایشگاه انفرادی چیدمان،

جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ تا جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰
این نمایشگاه تمدید شده است.

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

زمانی که خسته‌ام. زمانی که از کسی خسته‌ام و یا حتی زمانی که نمی‌دانم چرا خسته‌ام. زمانى که از خود راضی نیستم و سوالاتی را مطرح می‌کنم که جوابشان را یا نمی‌دانم یا نمی‌خواهم که بدانم بهترین کار یا تنها کاری را که خوب بلدم انجام می‌دهم، به زیر ملحفه می‌روم. حاال احساس امنیت می‌کنم. نه کسی من را می‌بیند نه خودم خودم را. زمانى که مشکلاتم بیشتر و مهمتر می‌شود. زمانى که از جان فاصله می‌گیرم تا قضاوتش کنم. حاال می‌توانم دست به هر کاری بزنم و جانم را خاطره کنم و قالب بگیرم. جان‌های غیر سرگردان من هرکدام به کاری مشغولند; پنهان می‌شوند، نامرئی می‌شوند و تلخی را هم پنهان می کنند. گاهی می‌خواهم از جانم فرار کنم و یا با جانم آغوشی بسازم که پناهگاه دیگری هم باشد. جان ها رفتاری تقریبا شبیه به خود من دارند، خب جان من‌اند. باید بگویم که شبیه به روح هم می‌شوند. جایی هم نوشته بودند که "روح همان جان آدمیست".

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
۲۰۲۲ | رعنا دهقان
loading
نمایش بیشتر

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد