;

از شاهنامه

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

در این مجموعه سعی بر تصور شمایل قهرمانان شاهنامه داشتم. و برای آن از داستان هرکدام بهره گرفتم چرا که داستانها صورتها را شکل میدهند. و بعد صورتها بیانگر داستان از سر گدشته میشوند. و حتی شاید بیانگر طالعی که در انتظار مردمان بوده. و اینگونه است که روایت این شخصیت ها شکل گرفته.

تهمورث آن که دیوان را به بند کشید و آنگاه امانشان داد تا زبان و خواندن و نگارش به وی آموختند.

ضحاک ( بیوراسب) که ابلیس بوسه بر شانه اش زد و شانه ها رستنگاه ماران گشت و مغز جوانان خوراکشان. نیز ضحاک شهرناز و ارنواز را از جمشید به غنیمت گرفت و جمشید را کشت.

گردآفرید زنی که لباس رزم مردان به تن کرد و با سهراب جنگید.

دیو سفید که سیاه بود و موی سفید داشت و در مازندران با رستم جنگید.

فریدون که از شیر برمایه خوراک داشت تا به جوانی رسید پس با گرز گاوسر به نبرد ضحاک رفت و به بندش کشید و امانش داد تا هنوز.

زال که زال بود پس سیمرغ پرورشش داد و رستم پسرش بود.

رستم که سترگ بود و زور و غرور و رخش داشت. رخش سرخ و سفید بود و اژدها کشی میدانست.

سهراب فرزند رستم که نصیبش از پدر غرور بود و بازوبند بود و به جستجوی پدر رفت و به دست او کشته شد.

سیاوش که آتش بر او سرد شد تا سوگندش باشد به بهتان سودابه.

اسفندیار که رویین تن بود و از هفت خوان گذشت و با رستم جنگید به سودای پادشاهی که نشد.

نسیم داوری

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

نمایشگاه‌های نزدیک

در حال بارگذاری تصاویر loading
نمایشگاه جاری نزدیک یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد