;

انسان پادشکننده

نمایشگاه گروهی

جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ تا چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه

دیدن محض کاری هنرمندانه است. آنچه می‌تواند پیش زمینه‌ی آگاهی باشد، این دیدن و ادراک کردن، بدون دخیل شدنِ «منِ وجودی» است. فراتر رفتن از مرزهای ذهنیت و رسیدن به عینیت، برای هنرمند مسیری آرمانی را پیش رو میگذارد. منِ آرمانی او همواره عصیان است. 
با عصیانگری بود که درهای باغ بهشت را به روی خود بست و تنها و بی‌پشتوانه به راه افتاد تا بلکه بتواند آن عینیتی را که می‌جست، پیدا کند. 
هیچگاه، هیچ به دست آوردنی، سهل نبوده است. انسانِ هنرمند در هنگام گذر از هزارتوی معنا، زخم برمی‌دارد و گاهاً می‌سوزد. اما همواره توانسته التهابات و خراشیدگی‌هایش را تسکین دهد. همچون پاندورایی که درون جعبه‌ی خالی شده‌اش را نگاه می‌کند و امید را می‌یابد؛ هنرمند نیز هنر را می‌آفریند، برای آنگه التیام دهد، زخم‌ها و خراشیدگی‌هایش را.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد