;

خانه، خیلی دور، خیلی نزدیک

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ تا جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

خانه را یک اتاق انتظار مى دانستم، جایى که باید میبودم تا بتوانم به جاى دیگرى بروم. بعد رفتم و دلم برایش تنگ شد.

راینر استافر

درتجربه ى اندک زیستى من خانه همیشه براى من مکانى بوده که نقش امنیت را گاها به خوبى بازى میکند. خانه آنجایى است که میتوان به آن بارها و بارها برگشت و زندگى را از سر گرفت. در سال هاى گذشته که سفر کردم فهمیدم گاها این مفاهیمى که به خانه نسبت داده ام مى تواند رنگ و بوى دیگرى بگیرد. میتواند اهرم فشارى باشد براى اینکه فرد دلتنگ آن نباشد و امنیت را درش جستجو نکند. آن پیر دخترى افتادم در روستایى دور افتاده، خانه برایش جایى بود که در خاک آن آرزوهایش را دفن کرده بود و یا آن پیرمردى که در کلبه ى خود مرگ عزیزترین هایش را دیده بود. تصویرهایى که از خانه ها ثبت کردم نگاه دوباره ى من به خانه هاست، مکان هایى شگفت که دیگر آن مفهوم کلى امنیت را بدرستى بازى نمى کنند و انتظار هیچ آدمى را به درون خود نمى کشند.

نرگس رنجبر 1402

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
نرگس رنجبر
نرگس رنجبر
نرگس رنجبر
نرگس رنجبر
نرگس رنجبر
نرگس رنجبر
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد