;

حافظه

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ تا جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

ﻫﻮﻣﻦ ﻧﺼﯿﺮی ﻧﻘﺎﺷـــی اکسپرﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ر وحی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ که پس از ﺳﺎﻟﻬﺎ نقاشی جهان پیرامونش را با شاعرانگی  ذاتی‌اش ﺑﻪ رﻧگ دل ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ.

کار های او قصد بازنمایی واقعیت های بیرونی را ندارند بلکه ابژه های استحاله شده ای هستند که از صافی دید و نگاه هنرمندانه نقاش عبور کرده و زبان شخصی خود را پیدا کرده اند.

گذر ار "فرشته ها" و موجودات بالداری که چشم برزمین دارند "پرواز" "پناه" "برزخ" و در آخر "پرنده ها" که درونی ترین مجموعه آثار هومن تصیری را تشکیل میدهند گواه سفر قهرمانانه هومن اند.

پرنده های هومن که بیشترین آثار نقاشی او را تشکیل میدهند در خیال پرواز چشم به آسمان دارند.

آریو فرضی

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
۱۳۹۱ | هومن نصیری
۱۴۰۰ | هومن نصیری
۱۴۰۰ | هومن نصیری
۱۴۰۰ | هومن نصیری
۱۴۰۰ | هومن نصیری
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

نمایشگاه‌های نزدیک

در حال بارگذاری تصاویر loading
نمایشگاه جاری نزدیک یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد