زیبایی روزمره

نمایشگاه انفرادی عکس

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

بیانیه

تمدن بشری روز به روز فضای غنـی‌تر‌ و مزدحم‌تری را برای زندگی فراهم می‌آورد و مـا همواره زیر رگبار بی امانی از تصاویـر، اشیا و مصنوعات خرد و کلانی هستیم که تمامی تـوجه ما را به خود معطوف کرده‌اند. همه‌ی ایـن‌ها همراه با زندگی مدرن و پرمشغله‌ی ما فرصتی بـرای تـوجه به پیرامون باقی نگذاشته و اطراف بیشتر ما را مملو از هیاهوی خاکستری رنگ کرده‌اند.
من به جست و جوی فراموش شده‌ها و جامـانده‌هایی هستم که تار و پود فرش گسترده ی شهرند، تا یادآور زیبایی های فراموش شده‌ای باشم که در آن غوطه وریم.

هنرمندان نمایشگاه

آثار زیبایی روزمره

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد