آسیب | Damage

نمایشگاه انفرادی نقاشی

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

تعارض موجود در معنا شناختی انسان معاصر و پوچ گرایی حاصل ورود فلسفه داداییسم به حیطه هنر ، همه و همه بواسطه موج پست مدرن ،ماهیت جهان شمول پیدا کرده است و تاثیرات آن همچنان بعد از گذشت یک قرن در بازتولید فرهنگی قابل ردیابی و آسیب شناسی است.
آثار پیش رو از نمود های تقابل هنرمند با آسیب های جامعه و در نهایت بازنمایی ماهیت از دست رفته و دگردیسی انسان معاصر است .
این بازنمایی به دنبال شناخت آسیب ها و آسیب دیده ها در سیر تکامل جامعه ، با فرم های اکسپرسیو و اغراق آمیز ،اعتراض خود را به سقوط و زوال فرهنگ جهانی بدور از خوانش های بومی معمول در آثار هنرمندان شرقی بیان می کند.
محمد علی فاموری

 

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد