جزر

گردآوری: زهرا قیاسی رومین محتشم

نمایشگاه گروهی چندرسانه‌ای

جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بیانیه

این صدای آب است که دادخواهی می کند!
این صدای آب است که شهادت می دهد!
این پژواک صدای آب است که در هنر ایران پیچیده است!
غرور کودکانه بشر با تکیه بر سطحی از دانش خواست تا نظم  جاری طبیعت را  اصلاح کند!! با‎ دانشی که هر لحظه به وسیله این نظم بی همتا به شعوری تازه می رسد و خود را  می شکند.
عالمان سطحی فراموش می کنند که علم مقدس نیست و با پشت سرگذاشتن مداوم خود رشد می کند!
به عکس هنر که با بازگشت به خود شکوفا می شود. هنر طبیعت را پاس می دارد ولی علم بر طبیعت شوریده است. 
هنر و علم هر دو از طبیعت می آموزند و می دانند که با خلق میلیون ها اثر هنری دیگر و با کشف میلیون ها قانون علمی دیگر،  طبیعت همچنان زاینده تر است. 
بخشی از خشکی دریاچه ها ، رودخانه ها ، تالاب ها و منابع زیرزمینی آب به گردن غرور این عالمان سطحی است. 
ما صدای آب هستیم و از عالمان بی غرور عمیق که خود با طبیعت همراه هستند می خواهیم که با ما در این برهوت صدای آب باشند!
رضا کیانیان
زمستان 95

EBB - Group Multimedia Exhibition
It is the sound of water asking for justice!
It is the sound of water that testifies!
It is the sound of water’s echo that has intertwined with Iranian art.
Humans’ childish pride wished to amend the current order of nature based on a level of knowledge!! Based on knowledge that contradicts itself each second reaching new enlightenments through the unmatched order of nature.

Shallow scientists forget that science is not holy and that it advances by questioning itself, unlike art that thrives by coming back to itself.  Art cherishes nature but science attacks it. Art and science both learn from nature and know that even if millions of works of art are created and if millions of scientific laws are discovered, nature is always more fertile. 
Our lakes, rivers, wetlands and underground water resources are drying up partly because of the pride of these shallow scientists. 
We are the voice of water and we ask the humble scholars who themselves are in tune with nature to join us in this desert being the voice of water!

Reza Kianian
Winter 2017

EBB - Group Multimedia Exhibition

Group Multimedia Exhibition 
Ebb

Selected by 
Romin Mohtasham
Zahra Ghiasi

Hamid Behjat
Avin Farhadi
Ghasem Fathi
Samad Ghorbanzadeh
Alireza Ghoojari
Zahra Ghyasi
Azam Hosseinabadi
Reza Kianian
Tarlan Lotfizadeh
Pari Malekzade
Tahmineh Mirmotahari
Masoume Mohtadi
Romin Mohtasham
Ebrahim Noroozi
Christophe REZAÏ
Seyfolah Samadian
Mehdi Vosoughnia
Neda Zarfsaz
Ehsan Ziaee

Opening: 13 January 2017 / 4-8 PM
Exhibition: 15 – 23 January 2017 / 4- 8 PM
Gallery is closed on Saturdays and public holidays

No. 210, Techno Ajor Building,
Keshavarz Blvd, Between Vesal 
And Ghods St, Tehran
info@silkroadartgallery.com
www.silkroadartgallery.com

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد