دیگرگونی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

​آنچه در وجود توست نه آنچه در وجود دیگریست.
تغییر درونی و تغییر ظاهری همواره بخشی از تکامل هستی است. این تغییر می تواند در قالب ایجاد کالبدی جدید، فضای مثبت و منفی، احساسات درونی و حتی ابزار مادی شکل گیرد. به نظر می رسد نور نقش هدایت گری خود را در فضاهای معماری به خصوص در خانه های ایرانی به خوبی ایفا می کند و از طریق فضای تاریک، تاریک تر، روشن و روشن تر فرد را به مقصد هدایت کرده و همواره این هدایت با تغییر فضای مثبت و منفی همراه است. این تغییرات نیز در فرد وجود دارد که در سنین مختلف با نشانه های مختلف ظاهر می شود که گاه این نشانه ها ظاهری و گاه باطنی است. نشانه های فردی باعث می شوند که به راحتی از شخص عبور نکرده و حتی او را دو بار ببینیم. این دیگرگونی حاصل فعالیت خود فرد می باشد، که نور همراهش را تا چه مقدار روشن و تا چه مقدار خاموش سازد. چکیده حاصل نحوه شکل گیری ایده اصلی این مجموعه از تغیرنور در فضای معماری تا چگونگی تغییر آن در بعد انسانی و تلفیق آن با رنگ و نور و ایجاد فضای خیال می باشد.

نفیسه مهاجرپور


What is in you is not what in another.
Internal change and apparent change are always part of the evolution of the universe. This change can be shaped in the form of creating a new body, positive and negative space, inner feelings and even material tools. Light seems to play its own guidance role in architectural spaces, especially in Iranian homes, and through a dark, darker, brighter, darker space, the person has been driven to the destination, and has always been guided by changing the positive atmosphere And there is a negative. These changes also occur in individuals that appear at different ages with different signs; sometimes these are apparent and sometimes intrinsic. Individual signs make it easy for the person not to cross or even see him twice. This is another result of one's own activity, how bright and how much light it accompanies. Abstract the result of the formation of the main idea of ​​this complex is the change in the architecture of the space to how it is changed in the human dimension and its integration with color and light and creating a dream space.

Nafiseh Mohajerpour

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد