نابهنگامی

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

 

عنوان مجموعه ی حاضر نابهنگامی است. در واقع با قرار گرفتن عناصر نامتعارف، غیرِمعمول، نامرتبط، ناموزون و ناهماهنگ به هماهنگی، نظم، معنا و مفهوم متفاوت و جدیدی دست پیدا کردن به گونه ای که در عناصر بکار برده شده، آشنایی زدایی انجام شده است.
در این مجموعه سوژه های اصلی مهره های شطرنج می باشند که در لباس و قامت زنان و مردان قاجار ظاهر گشته اند و از عناصر تزئینی و نمادها و نشانه های قدرت در آنها استفاده شده است.اما مهره های شطرنج با قرار گرفتن در ظاهری متفاوت از یک بازی صرف تبدیل به عناصری کنش گر در آثار شده اند. 
سایه ها اما در این آثار نقشی محتوایی دارند و حقیقت مجازی مهره ها و به گونه ای هویت اصلی آنها را به ما نشان می دهند.
اما استفاده از عناصر نا متعارف و مؤلفه هایی چند معنایی می تواند ذهنیت مخاطب را درگیر ساخته و او را نیز در فکر، تأمل و اندیشه بیشتری فرو برد تا معناهایی متفاوت را به ذهن بیننده متبادر سازد.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد