نمایشگاه عکس تهران- کابل

گردآوری: فاطیما حسینی پژمان دادخواه

نمایشگاه گروهی عکس

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

بیانیه

 

اقلیـم به اعتقاد متقدمین یک ربع از چهار ربع کره ارض مسکون است و سه ربع دیگر را آب گرفته و این ربع را که ربع مسکون نامند از شمال تا خط استوابر هفت قسمت کرده و هر قسمتی را اقلیم نامیده اند. در هر اقلیم ملکی است که زادگان آن ملک بدان عشق می ورزند و چونان مهر دراویش هر ده نَفَر بر گلیمی بر آن می آسایند و پادشاهان هم به نبرد بر سر اقالیم دیگر مشغول...
در این میان گاه فاصله هر مرز به میزان یک قدم است و در هر قدم تجربهای است که در هیچ نیاید، پس گامهای صورتگران تصویر به حرکت در می آیند و هریک گلیم خود را به تصویر می کشند و به دیگری می سپارند و به دور از حکم حاکمان و پادشاهان آنچه مصور اقلیم خویش است را در مقابل دیدگانمان می نمایانند تا تجربه های این عرض زمینی را در دو اقلیم بیازماییم...

دکتر محمدرضا شریف زاده

هنربانان: دکتر پژمان دادخواه، فاطیما حسینی
با آثار عکاسان ایران و افغانستان: آرمان استپانیان، محمد شهاب اسلامی، کوروش ادیم، موسی اکبری، ناصر بیات، نصیر ترکمنی، فاطیما حسینی، مریم حسن پور، نجلا دادبر، پژمان دادخواه، احسان رافتی، تهمینه سلیم، مجید سعیدی، فرشاد عصیان، صمد قربان زاده، کارین کریم مسیحی، یوریک کریم مسیحی، محمد محسنی فر، علی مزارعی، آرین مصلح، وسیم میرزایی، محبوبه هزاره، رحمان هک هگیر، داوود هلمندی

گشایش نمایشگاه: جمعه 8 تیر 97 ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 13 تیر ساعت 16 تا 20
 


Thecontinent, Theancient Mormons believe a quarter of four quarters of the earth's crust isinhabited, and the remaining three quarters are flooded, and this quarter,called the Quarter of Residences, from the north to the equator, divided intoseven parts, each part being called the climate. In every climate there is a civilization,in which the kings of this property love it, and as every one of them, every 10people dwell on it, and the kings also wage war on other parts...
In themeantime, the distance between each boundary is one step increment, and atevery step there is an experience that does not come at all, so the steps ofthe image of the face will move, each one depicting himself and the other, andmoving away From the rulers of the rulers and the kings, what our imaginationrepresents is our climate, in front of our eyes, to experience the experienceof this terrestrial width in two climates…      Dr. Mohammadreza Sharifzadeh

Curators: Dr. Pejman Dadkhah, Fatima Hosseini
Iranian and Afghan photographers: Kourosh Adim, Mousa Akbari, Naser Bayat, Najela Dadbar, Pejman Dadkhah, Mohammad Shahab Eslami, Samad Ghorbanzadeh, Rahman HakHaqir, Maryam Hasanpour, Mahbooba Hazara, Dawood Helmandi, Fatimah Hossaini, Karin Karimmasihi, Yourik Karimmasihi, Ali Mazarei, Wasim Mirzaei, Mohammad Mohsenifar, Aryan Musleh, Naseer Turkmani, Ehsan Rafati, Majid Saeedi, Arman Stepanian, Tahmina Saleem, Farshad Usyan.


Opening: Friday June 29, 2018 from 4 to 8:30 om.
Exhibition: June 30 to Jully 4, 2018 from 4:30 to 8:30 pm.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد