دیو نگاشت

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ تا جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

دیو نگاشت 
گزینش نام دیو برای یک دسته از آفریده های هنری که دستمایه کارشان دبیره (الفبا) خوشنویسی، نویسه و نگاره های رازوار است، شاید سهمگین و سربسته بنماید . همچنان که نام دیو ...! 
اما در زبان باستانی واژه ((دی وﹶ)) به معنی درخشیدن و پرتو  است . "Deva" در زبان سنسکریت به جای واژه خدا به کار می رود ولی در اساس به معنی ((نور)) است . زیرا از ریشه ی  ((دی)) گرفته شده است . دیوها د ر آیین هندیان آریایی جایگاه اهورایی داشتند و آسوراها ((اهورا)) اهریمنان و شیطان ها بودند . زرتشت پس از رویگردانی با دیویسنه ها ((دیوپرستان))، جایگاه ایزدان را در آیین خود دیگرگون کرده و نام ها جابجا شده و واژگون  گردیدند. 
بزرگ ترین هنر و دانش دی و یسنه ها آفرینش خط بوده است،  و از آنجایی که روشنایی و نور را پرستش می  کرده اند، خورشید و دیگر  گوی های (اجرام) نورانی آسمانی برایشان مقدس بوده است . ازین رو در دانش ستاره شناسی، زمان نگاری و دانش های پیوسته بدان ها مانند هندسه، اختر بینی، زایچه،  کیمیاگری، نمادگراین رنگ ها و ... چیرگی کامل داشته اند.  
بنابراین بکاربردن نمادهایی مانند سواستیکا، چرخ،  که زمان و روند سیارات و کیهان است، بایسته بود . به  کارگری نگاره های بنیادین مانند چهارگوش،  گردونه، سه گوشه، 
چلیپا(صلیب) و  پی ریزی جهان شناسی شان به سان ماندالا ها و مراقبه و ژرف نگری با آن ها، از هنر هایشان بوده است.   
برگزیدن نام دیو بدین انگیزه  می نماید که بنا به نوشتار ایرانی،  آفرینش دبیره و نوشتار را وابسته به دی وان می دانند و شاید اشاره و ایمایی دارد به روزگار باستانی و سرچشمه های نخستین جهان نگری اشراقی، شهودی و اندیشه انتزاعی-دینی و باز،  گرایش به گونه ای از آغازین گرایی در  گونه های هنری که یادآور آن خاطره ازلی اند و شاید همانی  که سهروردی "  کلمات المرمو زة ا لاولیم " می نامد و جاویدان خردش می خواند . 
لت های گردآوری شده در نمایشگاه، انگاره (تخیل) کتابی برگ برگ شده است که هرکدام از آن به گوشه ای از جهان پرت شده و هرکدام یک چهارچوبی (قاب) گشته است . مجموعه ای از نشان ها و رویه ها  که بار معنایی همسانی میان  کیش ها و فرهنگ های گوناگون دارند و گوئی  گرد کهنه گی بر آنان نمی نشیند . 
محسن کرمی 
آذر روز از مهرماه ١٣٩٧

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد