۳۴درجه‌شمالی، ۴۶درجه‌شرقی

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

بیانیه

34.4 درجه ی شمالی 45.8 درجه ی شرقی، مختصات جغرافیایی سرپل ذهاب، از مناطق اصلی زلزله دیده ی سال گذشته ی کرمانشاه است. مختصاتی که هر بار می تواند با اعداد مختلفی شکل بگیرد و مناطق مختلفی را مورد حادثه قرار دهد. در واقع این موضوع مورد تاکید است که حوادثی نظیر زلزله، که از قدرت نامتناهی طبیعت نشأت می گیرند، می توانند هر بار به سرزمینی تازه هجوم برده و اهالی بی خبر آنجا را مورد خسارت قرار دهند.
مقصود این نمایشگاه، ارائه ی شرحی حقیقی از روند چنین حادثه ای و نمایش چگونگی بارخورد اهالی حادثه دیده نسبت به آن واقعه است. کوشیده شده با تکیه بر عکس ها و روایت های مستند، مفهوم ارائه شده ی نمایشگاه هرچه بیشتر به حقیقت حادثه نزدیک باشد. اولین سالن، میزبان چند روایت و مجموعه عکس، به ترتیب زمان وقوع بوده که در فواصل زمانی مختلفی در طی یکسال پس از حادثه، عکاسی شده اند. بدیهی ست عکس ها و روایات از آنجا که در برهه های مقطّع ثبت شده اند، نمی توانند کاملن منطبق بر حقیقت اصلی حادثه باشند.
سالن دوم نیز، به تک عکس های ثبت شده از مناطق زلزله دیده، به خصوص سرپل ذهاب اختصاص دارد که اگرچه گاهن دلخراش می نمایند، تکمیل کننده ی روایات و منتقل کننده ی رنج و اندوه حادثه دیدگان هستند.

هنرمندان نمایشگاه

آثار ۳۴درجه‌شمالی، ۴۶درجه‌شرقی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد