هویت

نمایشگاه گروهی نقاشی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

بیانیه

کودکی که نخستین تماشای خود در آینه را به تجربه نشسته به تصویری جامع و منسجم از خود می رسد تا در چارچوبی معین هویتش شکل بگیرد، اما آنچه از خویشتن خویش در آینه می بیند چیزی جز وهم و خیال نیست زیرا هویت چیزی فراتر از چهره و بدن، مفهومی سیال و بی شکل است که همواره در حال تغییر و دگردیسی است، در قالب تن و بدن نمی گنجد، یکسره از شکلی به شکلی دیگر درآمده و میل به مستوری دارد، و ما همچنان از همان کودکی، خسته و پیوسته در جستجوی آینه ای می گردیم که خودمان را، هویت مان را، این چیستی بی قرارِ بی شکل مان را به خودمان عیان کند، بیان کنیم و همین بوم نقاشی، آینه است، همین سپیدی بوم خودِ آینه است که ما را می ترساند، ما را به نزاع با خود می کشاند و ما می کشیم، پیوسته خودمان را از بومی به بوم دیگر می کشانیم و کشیده می شویم، عین سایه ای بی قرار که به دامِ نور افتاده می لغزد و درمانده به آماسِ دیوار چنگ می زند، نقش می زنیم و رنج می کشیم تا خودمان را کشیده باشیم از بومی به بومی دیگر، چرا که همین چارچوب بوم نقاشی قرار گرفته پیش روی ما آینه ی ماست...

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد