روییده

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بیانیه

روییده
سن و سال زندگی پانستجو برای فردی رهایی در شوفائام تا اصل ثابت نشانگر رشد این مجموعه، زاییده گذر از نقطه امن عادات مکرر زیسته است و جستجو برای فردیتی را بازنمایی می کند که در پی آزمون و خطای بسیار به جریان سیال زندگی پا می گذارد و سرانجام به خلوص و سادگی دست می یابد. این امر، نشانگر رشد نگرش و شور انسانی در مسیر آگاهی است. در این آثار، صیرورت در مقام تنها اصل ثابت هستی، ارج نهاده می شود و بر آن است که بگوید غنا در سادگی و رهایی در شکوفایی است. 

هلینا مریم قائمی

هنرمندان نمایشگاه

آثار روییده

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد