یَشت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ تا دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

"روایتی رنگین از یادگار های ماندگار"
تا بماند آنچه از اصل ما مانده است
خدای بزرگ است که آسمان را آفرید، زمین را آفرید، انسان را آفرید، و شادی را از برای او
جشنها یادگار هایی کهن از پیشینیان ما هستند که در پیوند با پدیده های طبیعی،کیهانی و اقلیمی بودند و جملگی ویژگیشان،  احترام ،نگهداری و پاسداشت همه طبیعت است
در ایران قدیم هر روز ماه نام به خصوصی داشت ویک روز از ماه هم نام خود ماه بودکه در آن روز جشن باشکوهی ترتیب داده می شد این جشن ها از آداب و رسوم و زندگی مردم ایران جدا نیست و جزو هویت، خصایل و ویژگی های ماست.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد