نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
هفته های هنری: در باب برگزاری هفته های هنر در ایران 

در‌این‌نشست،‌ مریم‌مجد،‌ هرمز‌همتیان‌ و‌ حمیدرضا‌پژمان‌ –‌ مدیران‌ و‌ موسسان‌ آرت‌فر تیر‌ و‌ هفته‌ی‌ هنر‌ تیرآرت‌ به‌ گفت‌وگو‌ می‌نشینند‌ و‌ دربار‌ه‌ی‌ هفتههای‌ هنری‌ به‌ عنوان‌ فرصتهایی‌ نادر برای بازدید‌ از‌ اثار‌ هنری‌ در‌ طیف‌ متنوعی‌ از‌ مکا‌ن‌های‌ شهری‌ میگویند.‌ این‌ فضاها‌ که‌ مجالی‌ برای‌ گٓرد‌هم‌ آوردن‌ هنرمندان،‌ هنردوستان،‌ و‌ فضاهای‌ ویژه‌ی‌ رویدادهای‌ هنری‌ فراهم‌ می‌آورند.‌ میهمانان‌ نشست‌ همچنین‌ در ‌مورد‌ اهمیت‌ برگزاری‌ هفته‌های‌ هنر ‌در ‌تهران‌ و‌ دیگر ‌شهرهای‌ ایران‌ به‌ بحث‌ خواهند‌ پرداخت.

مدیر ‌نشست:‌سهراب مهدوی
میهمانان‌نشست: حمیدرضا پژمان، مریم مجد، هرمز همتیان

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد