نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
نقش گالری‌ها در بازانگاری هنر در فضای عمومی

این‌ نشست‌ به‌ بررسی‌ نقش‌ گالری‌ها‌ در‌ بازانگاری‌ هنر‌ در‌ فضای‌ عمومی‌ خواهد پرداخت‌ و‌ با‌ مروری‌ بر‌ برخی‌ از‌ پروژ‌ه‌های‌ اجرا شده‌ در‌ فضای‌ عمومی‌ توسط‌ گالر‌ی‌ها‌ و‌ هنرمندان‌ وابسته‌ به‌ آن‌ها‌ در‌ سال‌های‌ گذشته،‌ اهمیت‌ پشتیبانی‌ از‌ چنین‌ فعالیت‌ها‌ و‌ پروژ‌ه‌هایی‌ را‌ مورد‌ بحث‌ قرار ‌خواهد‌ داد.

مدیر ‌نشست:‌شاهد صفاری
میهمانان‌نشست: مریم مجد، هرمز همتیان، شباهنگ طیاری

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد