نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
کیوریتوریِ آرشیوها: نمایشگاه‌های آرشیوی در تهران

این‌ نشست‌ مفهوم‌ آرشیو‌ و‌ نقش‌ آن‌ به‌ عنوان‌ منبعی‌ برای‌ فعالیتهای‌ کیوریتوری‌ را‌ مورد‌ بحث‌ قرار‌ خواهد‌ داد‌ و‌ به‌ بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از‌ چنین‌ فعالیت‌هایی‌ در‌ دهه‌ی‌ اخیر‌ در‌ تهران‌ خواهد‌ پرداخت.

مدیر ‌نشست:‌حمیدرضا پژمان
میهمانان‌نشست:‌علی بختیاری، وِنشا پورتر ‌[اسکایپ]

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد