نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
در باب کیوریتوری در سطح بومی و جهانی

در‌ این‌ نشست،‌ هر‌ یک‌ از‌ مهمانان‌ شمایی‌ از‌ فعالیت‌های‌ کیوریتوری‌ خود،‌ به‌ویژه‌ جدیدترین‌ پروژه‌هایشان‌ را‌ ارایٔه‌ خواهند‌ داد‌ که‌ به‌ دنبال‌ آن،‌ برخی‌ از‌ تفاو‌ت های‌ میان‌ کیوریتوری‌ در‌ سطح‌ بومی‌ و‌ سطح‌ جهانی‌ مورد‌ بحث‌ قرار‌ خواهند‌ گرفت.

مدیر ‌نشست:‌ طاهره ساربان
میهمانان‌ نشست: اودیل بوغلوغو، سوزان وینچ ‌[اسکایپ] 

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد