نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
هنر عمومی در تهران

این‌ نشست‌ با‌ مرور‌ نمونه‌هایی‌ از‌ پروژ‌ه‌های‌ شخصی‌ مهمانان‌ نشست‌ که‌ در‌ گذشته‌ در‌ عرصه‌ی‌ عمومی‌ در‌ تهران‌ برگزار‌ شده‌اند،‌ به‌ بررسی‌ هنر‌ عمومی‌ در‌ تهران‌ خواهد‌ پرداخت.

مدیر ‌نشست:‌ امیرعلی قاسمی
میهمانان‌ نشست:‌ فؤاد شریفی، نگار فرجیانی، هومن مرتضوی

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد