نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
واکاوی هنر معترض

آیا‌ می‌توان‌ با‌ دیدگاهی‌ عینی‌ و‌ بی‌طرفانه‌ و‌ بدون‌ لحاظ‌ کردن‌ بسترهای‌ تاریخی‌ و‌ اجتماعی‌ به‌ بررسی‌ و‌ مفهو‌م پردازی‌ نقاط‌ عطف‌ فلسفه،‌ روانکاوی‌ و‌ هنر‌ پرداخت؟‌ رویکردهای‌ روان‌ کاوانه‌ی‌ معاصر‌ چه‌ تحلیلی‌ از‌ وضعیت‌ هنر‌ در‌ اذهان‌ مخاطب‌ ایرانی‌ دارند؟‌ چه‌ عواملی‌ در‌ دوران‌ حاضر‌ اثر‌ هنری‌ را‌ به‌ جای‌ تامل‌ محکوم‌ به‌ تعقیب‌ می‌کنند؟‌ و‌ نهایتاً بررسی‌ موانع‌ موجود‌ در‌ برقراری‌ دیالوگ‌ بی‌انتها‌ میان‌ هنرمند‌ و‌ مخاطب‌ ایرانی‌ از‌ جمله‌ پرسش‌ها‌ و‌ مسایٔلی‌ هستند‌ که‌ در ‌این‌ جلسه‌ مورد‌ تحلیل‌ میهمانان‌ قرار ‌خواهند‌ گرفت.

سخنرانان:‌ سحر اعلایی، مهیار علینقی

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد