نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
انتخاب گالری دار

در‌ این‌ رویداد،‌ دنیل‌ بلیچه‌ و‌ سام‌ سمیعی،‌ به‌ ترتیب‌ در‌ مقام‌ گالر ی دار‌ و‌ هنرمند،‌ درباره ی‌ نحو‌هی‌ شکل گیری‌ ارتباط‌ میان‌ سوداگران‌ آثار‌ هنری‌ و‌ هنرمندان‌ جوان‌ به بحث‌ خواهند‌ پرداخت.‌ چه‌ دلایلی‌ منجر‌ به‌ انتخاب‌ یک‌ هنرمند‌ می‌شوند؟‌ فرایند‌ ایجاد‌ چنین‌ ارتباطی‌ چگونه‌ رقم‌ می‌خورد؟‌ بلیچه‌ شرحی‌ از‌ روال‌ انتخاب‌هایش‌ به‌ دست‌ خواهد‌ داد‌ که‌ طیف‌ گسترد‌ه‌ای‌ از‌ تصمیمات‌ متکی‌ بر‌ منطق‌ تا‌ انتخا‌ب‌هایی‌ غریزی‌ را‌ در‌بر‌می‌گیرند.

گفتوگوگران:‌ دنیل بلیچه‌ [اسکایپ]،‌ سام سمیعی

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد