نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
در باب خوانش جلوه هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران

این‌ پنل‌ به‌ بحث‌ پیرامون‌ «منظر ‌ذهنی‌ شهر»‌در ‌متن‌ هنر ‌معاصر ‌ایران‌ خواهد‌ پرداخت.‌ در‌ تحلیل‌ تصویر‌ و‌ بازنمایی‌ شهر،‌ می‌کوشیم‌ نشان‌ دهیم‌ که‌ چگونه‌ شک‌لگیری‌ یا‌ ویرانی‌ فضا،‌ در‌ بستر‌ زندگی‌ شهری،‌ ما‌ را‌ به‌ درکی‌ دقیق‌تر‌ از‌ جامعهی‌ معاصر‌ ایران‌ هدایت‌ خواهد‌ کرد.

مدیر ‌نشست:‌ نسترن صارمی
میهمانان‌ نشست: پوریا جهان‌شاد، بهنام صدیقی

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد