نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
رزیدنسی‌های ویژه‌ی هنرمندان: در باب اهمیت تحرک و تبادل هنری

این‌ نشست‌ به‌ بررسی‌ اهمیت‌ اقامت‌های‌ هنری‌ در‌ پیشرفت‌ حرفه‌ی‌ هنری‌ هنرمندان‌ شرکت‌کننده‌ در‌ آن‌ها‌ خواهد‌ پرداخت،‌ و‌ نمونه‌هایی‌ از‌ همکار‌ی‌های‌ بین‌المللی‌ شکل‌ گرفته‌ میان‌ هنرمندان‌ بومی‌ و‌ بین‌المللی‌ در‌ جریان‌ این‌ تجربه‌ها‌ هر‌ یک‌ از‌ مهمانان‌ را‌ مورد‌ بحث‌ قرار ‌خواهد‌ داد.

مدیر نشست:‌ اشکان زهرایی
میهمانان‌ نشست: مریم باقری (رزیدنسی‌ کوشک)، سهراب کاشانی (سازماناب،‌ بنیاد‌پژمان:‌ کندوان)، سیمین گلشن‌ (رزیدنسی‌آریا)، سمیرا هاشمی (فضای‌هنری‌[و]‌)

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد