نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
شهر، بستر روایت‌های بی‌شمار

در‌ این‌ نشست‌ قصد‌ بر‌ این‌ است‌ تا‌ با‌ رویکردی‌ ماهیت‌نگر‌ و‌ با‌ کمک‌ گرفتن‌ از‌ ابزار‌ و‌ روشی‌ که‌ نحله‌ی‌ فلسفی‌ پدیدارشناسی‌ در‌اختیار‌ ما‌ می‌گذارد،‌ به‌ بررسی‌ حیات‌ و‌ زوال‌ عکاسی‌ شهری‌ و‌ محدود‌ههای‌ آن‌ پرداخته‌ شود.‌ این‌ که‌ چگونه‌ شهر،‌ بستری‌ بالقوه‌ و‌ سرچشمه‌ای‌ پایا‌نناپذیر‌ برای‌ تولید‌ و‌ ردگیری‌ معنا‌ از‌ نگاه‌رسانه‌ی‌ عکاسی‌ می‌گردد.

سخنران:‌ هوفر حقیقی

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد