هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷ / Teer Art Week 2019

26 Feb 2019

قسمت سوم گزارش‌های تصویری گالری‌اینفو از رویداد هفته‌ی هنر تیر۱۳۹۷

در این گزارش خواهید دید:

گالری اثر:‌
تُهی فعال

گالری افرند:
هنر گالری مستقل

گالری طراحان آزاد:
بی نام

گالری دستان +۲:
هوای زمین

گالری آتبین:
اسطوره دز مه
 
loading images
please login first.
already a member login Galleryinfo
not a member? register in Galleryinfo
something wrong! Artwork removed from your archive Artwork added to your archive Artist removed from your archive Artist added to your archive Gallery removed from your archive Gallery added to your archive Exhibition removed from your archive Exhibition added to your archive