; ; ; ;

نشست های هفته هنر تیر (خانه‌ی هنرمندان ایران)

31 Dec 2018

نشست های هفته هنر تیر

برگزار کننده: بنیاد پژمان به مدیریت سهراب کاشانی
مدیر اجرایی: جاوید قائم‌مقامی
خانه‌ی هنرمندان ایران / سالن امیرخانی | دوشنبه ۱۷ دیماه | ۱۵:۳۰- ۱۷:۳۰
آدرس: خیابان طا‌لقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر
ورود برای عموم آزاد است.دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
موضوع نشست: 
واکاوی هنر معترض

مدیر پنل سخنرانان
 

سحر اعلایی
مهیار علینقی

 

loading images loading
;
please login first.
already a member login Galleryinfo
not a member? register in Galleryinfo
something wrong!
Artwork removed from your archive Artwork added to your archive Artist removed from your archive Artist added to your archive Gallery removed from your archive Gallery added to your archive Exhibition removed from your archive Exhibition added to your archive