; ; ; ;

هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷ / Teer Art Week 2019

26 Feb 2019
قسمت دوم گزارش‌های تصویری گالری‌اینفو از رویداد هفته‌ی هنر تیر ۱۳۹۷‌‌
قسمت دوم گزارش‌های تصویری گالری‌اینفو از رویداد هفته‌ی هنر تیر ۱۳۹۷‌‌
در این گزارش خواهید دید:

گالری شیرین:‌
مروری بر آثار آزاده رزاق‌دوست

گالری آران:
کنش ممکن

آرت سنتر:
نمایشگاه گروهی هنرمندان آرت‌سنتر

گالری محسن:
لثه

گالری زیرزمین دستان:
همنشینی با سر دراز قصه
 
loading images loading
;
please login first.
already a member login Galleryinfo
not a member? register in Galleryinfo
something wrong!
Artwork removed from your archive Artwork added to your archive Artist removed from your archive Artist added to your archive Gallery removed from your archive Gallery added to your archive Exhibition removed from your archive Exhibition added to your archive