ممتد موکد

ممتد موکد

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

عنوان : ممتد موکد
گالری : والی
نمایشگاه انفرادی
تاریخ برگزاری : 13 مرداد  تا 31 مرداد
ساعات بازدید :12  تا ۲۰ 


گالری والی در نمایش ممتد موکد به نمایش آثار حسن مهربانی می پردازد.

بخشی از بیانیه‌ی هنرمند:
تاریخ زیست بشر، جوهری جز تکرار ندارد واین تکرار مهم‌ترین درسی است که می‌توان از‌آن گرفت!

 هرچه بلندتر، کوتاه‌تر! هرچه بزرگ‌تر، کوچک‌تر! هرچه قدرت‌مندتر، ضعیف‌تر! و هرچه آگاه‌تر، نادان‌تر! همه‌گی در دوری متسلسل می‌روند وبه‌هم تبدیل می‌شوند.

از این دریچه، تکرار به عنوان یک جوهر و یک حقیقت جاری، زیبا و تاثیرگذار است.

"ممتد موکد" در هم‌آهنگی با این جوهره متولد می‌شود.


در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد