گزارش تصویری نمایشگاه «فراخواندن تمامی فرشتگان»

گزارش تصویری نمایشگاه «فراخواندن تمامی فرشتگان»

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

عنوان: فراخواندن تمامی فرشتگان
‎گالری: یافته
هنرمند: زرتشت رحیمی

تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر تا ۱۲ آبان
ساعات بازدید : ۱۶ تا ۲۰

گالری یافته در نمایش فراخواندن تمامی فرشتگان به نمایش آثار زرتشت رحیمی می پردازد.

 

پرواز از دیر باز تا کنون بیان کننده‌ی فراتر رفتن از مقدورات انسانی و دست یابی به سطحی از رازورزی یا قدرت است. در آثار تمدنی “بال” نشان دھنده‌ی این وجه رمزی است که چگونه بر محدودیت فضا و زمان غلبه کنیم. انسان با بال توان فراروی پیدا میکرده و با الوھیت ھم سطح میشده است. عروج قدیسین و نزول فرشته‌ها، خواه جسمانی و خواه روحانی، آگاھی بخش بوده است، و برای راز آموزانشان نیز داستان ملکوت را عیان میساخته است. از مکاشفات بایزید و روزبهان تا منطق الطیرھای شاعران، ھمین الگو را در ادبیات ایرانی باز مییابیم.
زرتشت رحیمی در مجموعه‌ی اخیرش کوشیده، تا شخصیت‌های بالدار تاریخی را در فضایی رنگارنگ و غیر معین، دوباره سازی و بازخوانی کند.
آنها با اسلوب‌های اکسپرسیونیستی و نیز گرافیتی در رنگ‌های تند پس زمینه غرق شدهاند.

او علاوه بر بازسازی فرشته‌ھا، در کارناوالی از رنگ ماھیتی چندگانه به آنھا بخشیده که طنزآمیز، بیانگر و وحشتبار است. از خلال این “گروتس ک” تصویری، شکل‌های تازه ای از تصاویر، معرفی میشوند که در آن بشقاب پرنده‌ها و شتک‌ھا و شره‌ھای رنگ و سطوح آن، موجودیتی فراتاریخی برای شخصیتھا رقم میزنند تا دریچه‌ھای تازهای از تصویر و فهم روبروی بیننده قرار گیرد.

 

در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد