نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

موضوع نشست: فضاهای مستقل هنرمند-گردان در تهران

موضوع نشست:
فضاهای مستقل هنرمند-گردان در تهران

این‌ نشست‌ با‌ شرح‌ هر‌ مهمان‌ در‌ مورد‌ فضاها‌ و‌ پروژه‌هایشان،‌ به‌ بررسی‌ اهمیت‌ فضاهای‌ غیرانتفاعی‌ در ‌تهران‌ که‌ توسط‌ خود‌ هنرمندان‌ گردانده‌ می‌شوند،‌ خواهد‌ پرداخت.

مدیر ‌نشست:‌ اشکان زهرایی
میهمانان‌ نشست:‌ امیرعلی قاسمی‌ (پارکینگالری،‌جامع ‌هی‌نیومدیا)، سهراب کاشانی‌ (سازماناب)،‌ صدرا وجدانی‌ (بنگاه)

در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد