نشست‌های آرت فر تیر ۱۳۹۸

نشست‌های آرت فر تیر ۱۳۹۸

یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
موضوع نشست: نقد نهادی هنر و نهاد نقد

نقد نهادی تفحص نظاممند در عملکرد نهادهایی چون موزهها و گالریهاست، که مشروعیت نام‌گذاری عنوان هنر بر تولیدات هنرمندان را دارند. جریان‌های مفهوم‌گرا در هنر معاصر با به چالش کشیدن ماهیت هنر و ماده-زدایی از هنر، با متولیان رسمی هنر زاویه پیدا کردهاند. اما خود نقد و رویکرد مفهومی نسبت به هنر امروز چه جایگاهی پیدا کرده است؟ آیا چیزی نظیر “نهاد نقد” وجود دارد؟ نسبت نقد با نهاد چیست؟ آیا نقد در نهاد تاریخ هنر و مؤسسات فرهنگیاقتصادی معاصر ادغام شده است؟

در حال بارگذاری تصاویر loading

مطالب مرتبط

جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد