;

ویروس مجموعه‌داری

گردآوری: پرویز تناولی

نمایشگاه گروهی طراحی ، نقاشی، حجم، عکس،

جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ تا جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

بیانیه

صـفت مجـموعه داری که از هـمان کودکی بـه جـانـم افـتاده بـود، بـا گذشـت زمـان و در نـوجـوانی بـه ویروسی دائمی تـبدیل شـد. نـوع ویروسی که بـه جـان مـن افـتاده بـود بـا ویروسی که بـه جـان دولـتمردان می افـتد، فـرق داشـت. بـرخی از مجـموعـه داران اصـرار بـه داشـتن هـمه چیز دارنـد و بـرخی تـنها آثـار شـناخـته شـده را طـالـب انـد و عـده ای هـم بـه دنـبال عـدد و رقـم انـد. امـا ویروس مـن از نـوع جـمع آوری نـاشـناخـته هـا و کم یافـت هـا بـود. اگر چـه قـسمت اعـظم هـمّ مـن صـرف صـنایع گذشـته ایران می شـد، امـا از هـنر مـعاصـر نیز غـافـل نـبوده ام و چنین بـود که در بـخشهـنر مـعاصـر هیچ گاه تـوفیق دسـتیابی بـه هـرآنـچه که میخـواسـتم، نیافـتم و از مـحتوای کتاب موجود فراتر نرفتم.

پرویز تناولی

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد